Budgetbeheer

Bij budgetbeheer zijn de activiteiten hetzelfde als bij beschermingsbewind. Zij zijn echter op vrijwillige basis. Er zal geen zitting zijn bij de rechtbank, maar een overeenkomst tussen de client en ProCure. Deze overeenkomst is dus ook op verzoek van de client te ontbinden, zonder dat er een rechter aan te pas komt.

Soms is budgetbeheer wel verplicht. Bijvoorbeeld bij een minnelijk traject van schuldhulpverlening. Er zal altijd getracht worden om de client (weer) zelfstandig zijn/haar eigen goederen te beheren.

Bij beginnende betalingsachterstanden of kleine schulden kan een traject van coaching beter inzicht geven in de inkomsten en uitgaven. Door deze wetenschap wat wel en niet kan, zal al rust ontstaan. Het aantonen van actief budgetbeheer aan bijvoorbeeld woningcorporaties en/of nutsbedrijven kan in veel gevallen al grotere problemen zoals huisuitzetting of afsluiten van gas, water en elektra voorkomen.

Wilt u een afspraak of advies?