Beschermingsbewind.

Beschermingsbewind is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege sociale omstandigheden, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder neemt deze taak over.

Wat doet een bewindvoerder?

De bewindvoerder beheert uw inkomsten, vermogen en uitgaven.

Het is zijn taak om te zorgen voor de juiste balans in de inkomsten en uitgaven, zodat er niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Ook zal er gereserveerd moeten worden voor specifieke uitgaven of onverwachte uitgaven. Denk maar aan feestdagen, verjaardagen en het eigen risico van de zorgverzekering als te verwachten gebeurtenissen. Een kapotte broek omdat je gevallen bent of verlies/diefstal van je ID kaart is weer een voorbeeld van een onverwachte uitgave.

Maar eerst zal hij deze samen met u gaan inventariseren welke inkomsten en welke vaste lasten u heeft. Deze bereid u alvast voor en geeft u door aan de bewindvoerder. Vervolgens zal hij deze inkomsten en uitgaven één voor één verwerken in zijn administratie en een zogeheten budgetplan opstellen. In het budgetplan wordt aangegeven hoe u het beste met uw inkomen kunt uitkomen. Komt u niet (meer) goed uit, dan zal er samen met u worden gekeken waar er bezuinigd kan worden. Kunt u zelf niet kiezen, dan zal de bewindvoerder moeten beslissen.

De bewindvoerder zal voor u een beheerrekening en een leefgeldrekening openen. Er wordt met u afgesproken op welke dag van de week u uw leefgeld krijgt. Hoeveel leefgeld u krijgt zal afhankelijk zijn van uw inkomen en eventuele schulden. Belangrijk is dat u niet meer uitgeeft dan dat er binnen komt én dat er voor tegenvallers wordt gereserveerd. Komt u echt niet uit met uw leefgeld, dan zal bekeken worden of u in aanmerking komt voor voedselhulp en kledinghulp.

Misschien komt u in aanmerking voor aanvullende regelingen. Te denken valt aan fiscale tegemoetkomingen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag, maar ook bijvoorbeeld een gemeentelijke tegemoetkoming voor bepaalde bijzondere kosten. De bewindvoerder zal u helpen met het aanvragen van deze regelingen. En als u aangifte inkomstenbelasting moet doen, dan zal hij deze voor u verzorgen.Resultaat


Uw vermogen

De bewindvoerder moet er voor zorgen, dat uw vermogen in stand blijft. Dat kan spaargeld zijn, maar ook belegd vermogen. U kunt ook waardevolle eigendommen hebben. De bewindvoerder zal deze allemaal noteren en de rechtbank ervan in kennis stellen dat u deze heeft. De bewindvoerder zal dan samen met u bespreken, wat voor u de beste keuze is om hiermee om te gaan.

Schulden, het negatieve vermogen. Het is de zorg van de bewindvoerder (en die van u) dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Van alle schuldeisers geeft u de brieven/post door aan de bewindvoerder. Hij zal deze één voor één in zijn administratie opnemen en een totaal overzicht maken. Alle schuldeisers worden daarna van uw bewind in kennis gesteld en gevraagd vanaf dat moment alleen nog met hem contact op te nemen. Neemt een schuldeiser toch contact met u op, verwijs hem dan beleefd naar de bewindvoerder, ga geen discussie aan en maak zeker geen betalingsafspraken. Dat is namelijk de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder.

Zodra het mogelijk is, zal de bewindvoerder met u bespreken welke mogelijkheden er zijn om deze schulden te verminderen of zelfs af te lossen. Daarbij zal hij de hulp inroepen van professionele (vaak gemeentelijke) schuldhulpverleners.

Schuldhulpverlening

De gemeente is vaak de eerste partij die u kan helpen met uw schulden. Zij zullen eerst proberen om met schuldeisers tot overeenstemming te komen. Dit heet een minnelijk traject. Lukt het niet om alle schuldeisers mee te krijgen in het voorstel dan zal de gemeente voor u een aanvraag voor de wettelijke regeling ( Wsnp) indienen bij de kantonrechter. De bedoeling hiervan is, dat u na drie jaar vrij bent van de schulden die er op het moment van aanvraag Wsnp waren.


Wilt u een afspraak of advies?